Menu lewe

tancerka idea

strzalka menu gorne

podkreslnik menu

Ideą turnieju jest konfrontacja dorobku artystycznego zespołów amatorskiego ruchu tanecznego zrzeszonych w domach kultury oraz szkołach tańca. Popularyzacja tańca jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego i rozwoju fizycznego wśród dzieci i młodzieży. Integracja tancerzy i trenerów z całego kraju oraz gości z zagranicy w duchu fair play. Turniej poświęcony jest pamięci Paulinki Zysk, która zginęła w wypadku w drodze na zawody w Białych Błotach, gdzie jechała razem ze swoim zespołem JAZZ ONE JUNIOR.